دانلود آهنگ حامد زمانی به نام یا رب


شرایط ناظری+خرید درجه+خرید اتاق

شرایط نظارت

1-داشتن حداقل امتیاز(12000سرپرست)

(برای اینکه مورد شناخت بقیه کاربران و تایید مدیران باشد)

2-روزانه حداقل ساعت حضور و فعالیت در چت روم 4 الی 5 ساعت

(فعالیت در عمومی مد نظر هست)

3-داشتن اخلاق و رفتار مناسب با کاربران

(تحویل گرفتن کاربران تازه وارد و گرم کرد و فعالیت در عمومی)

4-تایید شدن توسط اکثریت ناظران و معاونین و مدیران

(برای تشخیص بهتر صلاحیت نظارت فرد مورد نظر)

=============================================

روش دیگر ناظر شدن خرید درجه است:

مدیریت : 250/000 تومان+پنل98 درصدی==تمدید 200/000 تومان

مدیریت : 150/000 تومان بدون پنل===== تمدید 100/000 تومان

معاون ارشد : 60/000 تومن===هر ماه برای تمدید 60/000 تومان

معاون  : 50/000 تومان======هر ماه برای تمدید 50/000 تومان

ناظر ارشد : 40/000 تومان====هر ماه برای تمدید 40/000 تومان

ناظری : 30/000 تومان ======هر ماه برای تمدید 30/000 تومان

از دوستانی که درجه خریداری میکنند اگر عملکرد قابل قبولی داشته باشند

برای ماه های بعد با تشخیص مدیر درجه نظارت آنها دائمی و دیگر نیاز به تمدید نخواهد بود

=============================================

خرید اتاق روزانه با مدیریت اتاق 5/000تومان

خرید اتاق ماهیانه با مدیریت اتاق 30/000تومان

=============================================

توجه داشته باشید!!! همه هزینه ها به صورت ماهانه است درجه ای که میخرید بعد از 30روز اگر تمدید نکنید غیر فعال خواهد شد.دوستانی که درجه خریداری می کنند توجه داشته باشند در صورت سوءاستفاده از درجه , درجه شما گرفته میشه و هیچ هزینه ای برگشت داده نمی شود , در خرید درجه کاملا دقت کنید که بعد از خرید درجه هیچ وجهی برگشت داده نمی شود قبل از خرید درجه اول با دقت در مورد نظارت و فعالیت در چت روم فکر کنید بعد اقدام به خرید کنید با تشکر.

=============================================


برای خرید درجه با این شماره هماهنگ کنید(sms) بدین

09159495340